Medycyna pracy

lekarz medycyny pracy przyjmuje w:

środy 14-17 i piątki 14-17

Oferujemy:

  • badania wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne/ książeczka zdrowia;
  • badania kierowców;
  • broń;
  • badania psychotechniczne- wózek widłowy- na miejscu;
  • badania laboratoryjne;
  • umowy z zakładami pracy;
  • spirometria, audiometria- na miejscu;
  • ceny konkurencyjne.
lek. med. Andrzej Janaszewski – specjalista medycyny pracy, specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Andrzej Różycki – specjalista chorób oczu
lek. med. Katarzyna Jończyk-Skórka – specjalista chorób oczu
dr n. med. Joanna Majak – specjalista otolaryngolog
dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk – specjalista otolaryngolog
dr n. med. Jolanta Błaszczyk – specjalista neurolog
lek. med. Sylwia Janiak – specjalista neurolog
mgr Marcin Bazan – psycholog