Badania laboratoryjne

  • pobieranie materiału do badań odbywa się 3 dni w tygodniu w przychodni:
  • poniedziałki, wtorki,  piątki w godzinach 8-10;
  • pełen zakres usług diagnostycznych;
  • łączność online – możliwość wydruku wyników badań laboratoryjnych w przychodni.